OШ"Аца Милосављевић"

ОСНОВНА ШКОЛА

“АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”

Школа са традицијом
   и погледом
        у будућност

јануар 2022.

Допис МПНТР

Допис МПНТР МПНТР: У допису упућеном школама наводи се да је Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа донео следећу одлуку: 1. Све основне школе у Републици Србији примениће од понедељка 24.01.2022. године први модел организације образовно васпитног рада – непосредно остваривање образовно-васпитног рада за ученике првог, другог, трећег и четвртог

Допис МПНТР Read More »

Scroll to Top