OШ"Аца Милосављевић"

ОСНОВНА ШКОЛА

“АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”

Школа са традицијом
   и погледом
        у будућност

Помоћно техничко особље

Домар школе/Мајстор одржавања

Милан Спасеновић

Домар школе/Ложач

Петар Петровић

Чистачицe

Нада Спасеновић, Рада Богосављевић, Бранка Ружић, Сретенка Костић

Scroll to Top