OШ"Аца Милосављевић"

ОШ"АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ"

Помоћно техничко особље

Домар школе/Мајстор одржавања

Милан Спасеновић

Домар школе/Ложач

Петар Петровић

Чистачицe

Нада Спасеновић, Рада Богосављевић, Бранка Ружић, Сретенка Костић

Scroll to Top