OШ"Аца Милосављевић"

ОШ"АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ"

Управа и стручни сарадници

Директор школе

Славко Богавац

Секретар

Мирјана Степановић

Педагошки саветник

Едвард Синани

Психолог школе

Милица Стоилковић

Шеф рачуноводства

Дејан Јовановић

Административно-финансијски радник

Рајка Јовановић

Библиотекарка

Снежана Вујовић

Scroll to Top