Допис МПНТР

Допис МПНТР МПНТР: У допису упућеном школама наводи се да је Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа донео следећу одлуку: 1. Све основне школе у Републици Србији примениће од понедељка 24.01.2022. године први модел организације образовно васпитног рада – непосредно остваривање образовно-васпитног рада за ученике првог, другог, трећег и четвртог […]

Допис МПНТР Read More »