НАШИМ УЧЕНИЦИМА ЖЕЛИМО УСПЕШАН ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ! БУДИТЕ ЗДРАВИ И ВЕСЕЛИ !

Галерија слика

ОГЛАСНА ТАБЛА

Главни мени

5026392

besplatni udzbenici1 1024x753

Тим за сарадњу са породицом

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

Партиципација родитеља у школи, тј. њихова укљученост у различите аспекте школског живота

представља важну компоненту образовно-васпитног процеса и у непосредној је вези са квалитетом

тог процеса. Партнерство породице и школе представља важан предуслов за адекватно подржавање и

подстицање развоја детета, будући да је добробит детета централни интерес, како породице тако и школе.

У основним одредбама Закона о основама система образовања и васпитањa, у делу: Општи принципи система

образовања и васпитања (члан 3), стоји да „систем образовања и васпитања својом организацијом и

садржајима обезбеђује:

1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања

постављених циљева образовања и васпитања 

2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницоми широм друштвеном средином како би се постигао пун

склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању.“ (Службени гласник, 72/2009)

Закон о основном образовању и васпитањуу свом 48. члану предвиђа да свака школа изради

Програм сарадње са породицом:

.„Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован

на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима,

односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање

у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних,

организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и

обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи,

односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује

анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и

у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.

Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку

вредновања квалитета рада школе.“

ЦИЉ:

Породица и школа имају заједнички циљ – подржавање и подстицање развоја ученика, те њихови односи

морају бити пре свега партнерски.

Програми у области сарадње са породицом усмерени су пре свега на развијање партнерских односа између

кључних актера у Школи, као и на јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса васпитања

и превенције негативних појава.

 ЗАДАЦИ :

  • информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања у рад Школе,
  • задовољавање потреба породице и њених циљева,
  • едуковање родитеља кроз информисање и пружање адекватног модела васпитања и образовања,
  • развијање партнерског деловања породице и школе у  образовању и васпитању ученика,
  • обезбеђивање редовне, трајне и квалитетне сарадње породице и Школе,
  • остваривање позитивне  интеракције  наставник- родитељ,
  • обезбеђивање информисаности  родитеља  о променама у образовању  које се остварују у школи и код ученика,                                 као и о свим дешавањима у животу Школе.

Бројач посета

1627138

Јавне набавке

dualno obrazovanje

raspored nastave

covid19

klikni bezbedno

djackiparlamant

naslovna
vodic za izbor zanimanja 1
Систематски преглед и имунизација деце и ученика
ministarstvazdravlja
biblotekasrbije
webcinklopedia
vezbanka eng
zvrk
karakondzulica21 2

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30