OШ"Аца Милосављевић"

ОСНОВНА ШКОЛА

“АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”

Школа са традицијом
   и погледом
        у будућност

Дигитално насиље

Поводом овогодишњег обележавања Међународног дана безбедности на интернету, Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања припремио је презентацију и осмислио интерактивну радионицу о дигиталном насиљу са циљем подизања свести о важности безбедног и одговорног понашања на интернету.

Чланови одељенских заједница старијих разреда кроз интерактивну презентацију и отворену дискусију истраживали су различите облике дигиталног насиља, начине на које се могу заштитити од њих и промовисали безбедно и одговорно понашање на интернету.

Едукација, отворени разговори и активно укључивање свих чланова заједнице кључни су у превенцији и суочавању са свим облицима дигиталног насиља.

Овогодишње обележавање Међународног дана безбедности на интернету била је још једна у низу прилика за подизање свести и оснаживање појединаца да се супротставе негативним трендовима на интернету.

Чланови Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања препознају важност континуираног рада на стварању сигурнијег интернет окружења које промовише поштовање, разумевање и подршку међу корисницима, као и заједничку одговорност свих нас да осигурамо безбедно интернет окружење за сваког корисника, и оваквим и сличним пројектима настављају да активно раде на едукацији чланова наше школске заједнице и превенцији свих облика вршњачког насиља.

Scroll to Top