OШ"Аца Милосављевић"

ОСНОВНА ШКОЛА                    

“АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”

Школа са традицијом и погледом у будућност

Одељенска правила и мере ученици старијих разреда

У оквиру обележавања Дечје недеље ученици старијих разреда уз пордшку одењенских старешина направили су паное са одељенским правилима и мерама.

Scroll to Top